Ми доставляємо вам безкоштовно продукт — ви ділитеся своєю думкою!
Період акції Липень 2019-Серпень 2019
Вік 20-45 років

Правила

1. Загальні положення

1.1. Дана Акція не є публічним конкурсом, лотереєю, стимулюючої лотереєю, рекламної грою або яким-небудь іншим стимулюючим заходом і проводиться з метою вивчення думки / попиту потенційних споживачів до продукції Замовника під товарним знаком NAN® 3 Optipro®.

1.2. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «БАЗЗААР УКРАЇНА», ідентифікаційний код 38241230, адреса: 03110, м. Київ, вул. Івана Клименка, 39/8 (далі - «Організатор»).

1.3. Сайт Акції - buzzaar.eu/ua/promotions/nestle_nan_3optipro (далі - «Сайт»).

1.4. Організатор Акції має право скасувати її проведення або внести зміни до чинних Правил в будь-який час без персонального повідомлення про це Учасників, шляхом внесення відповідних змін до чинних Правил.

 

2. Терміни проведення Акції

2.1. Заповнення опитування претендентами на участь в Акції: з 06 березня по 02 квiтня 2019 р.

2.2. Відбір учасників Акції: з 11 березня по 07 квiтня 2019 р.

2.3. Відправка наборів Учасникам Акції: з 16 березня по 12 квiтня 2019 р.

2.4. Написання відгуків і заповнення Звіту Учасниками Акції: з 21 березня по 24 квiтня 2019 р.

 

3. Порядок визначення Учасників Акції

3.1. Учасниками Акції стають 100 (сто) претендентів, які відповідають таким вимогам:

- є зареєстрованими користувачами сайту buzzaar.eu/ua, ознайомилися і погодилися з Правилами сайту та Політикою конфіденційності;

- відповіли на питання розміщеного на Сайті опитування, ознайомившись і погодившись з цими Правилами проведення Акції;

- є дієздатними громадянами України;

-  мами з дітьми, вік яких на момент тестування зразків продукції становить 12-24 місяців;

- проживають в одному з міст, що беруть участь в Акції: Київ, Львів, Одеса, Харків, Дніпро, Івано-Франківськ, Рівне, Чернівці, Тернопіль (далі - «Міста Акції»);

- є зареєстрованими користувачами в соціальних мережах: Facebook або ВКонтакте і Instagram (далі - «Соціальні мережі»). На період проведення Акції ваші сторінки в Соціальних мережах повинні бути «відкриті», тобто ваші публікації повинні бути доступні всім користувачам даної Соціальної мережі.

3.2. Заповнюючи опитування на Сайті, претендент підтверджує факт його ознайомлення з цими Правилами і згоди з ними.

3.3 Заповнюючи опитування на Сайті, претендент дає Buzzaar і Організатору свою згоду на:

- обробку своїх персональних даних на умовах, викладених в Політиці конфіденційності;

- отримання по мережах електрозв'язку інформації, в тому числі рекламного характеру.

3.4. Претендент гарантує відповідність зазначеним вище вимогам і готовий в будь-який момент надати Організатору підтверджуючі документи, в тому числі, що засвідчують його особу.

3.5. Організатор приймає рішення про відбір конкретного претендента в якості Учасника Акції самостійно, виходячи з оцінки його відповідності вищевказаним вимогам і його соціального портрета, в тому числі на підставі даних, зазначених ним в опитуванні, і даних, розміщених ним на своїх сторінках в Соціальних мережах.

3.6. Організатор не гарантує претендентам, які заповнили опитування на Сайті, відбір в якості Учасників Акції навіть в разі їх відповідності зазначеним вище вимогам. При цьому Організатор не зобов'язаний пояснювати претенденту причину відмови в участі в Акції.

3.7. Відібраним в якості Учасників Акції претендентам надсилаються відповідні повідомлення на електронну пошту і в особистому кабінеті користувача Сайту. Організатор залишає за собою право відмовити претендентам в участі в Акції та після отримання ними підтвердження про відбір їх в якості Учасників Акції, повідомивши їх про це електронною поштою. В цьому випадку Організатор не несе будь-якої відповідальності перед претендентами.

 

4. Опис Набору і порядок його отримання

4.1. Набір включає в себе наступні елементи:

- Дитяче харчування NAN® 3 Optipro®, для дітей від 12 до 24 місяців - 1 шт.;

- Пакет - 1 шт.

 

Організатор має право внести зміни до складу Набору без персонального повідомлення про це Учасників, шляхом внесення відповідних змін до чинних Правил.

4.2. Вартість одного Набору не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня 2019 р

4.3. Організатор направляє по одному Набору кожному Учаснику Акції, попередньо зв'язавшись з Учасником Акції по контактам, залишеним ним при заповненні опитування, погодивши адресу і час доставки Набору. Адреса доставки Набору повинна розташовуватися в Містах Акції.

4.4. Замовник не здійснює повторну доставку Наборів, не отриманих не з вини Організатора, в тому числі в разі невірно вказаних Учасником відомостей або у разі відсутності Учасника за узгодженою адресою доставки.

4.5. Отримання Учасником Акції Набору є укладенням між Учасником Акції та Організатором договору на умовах, викладених в цих Правилах проведення Акції.

 

5. Зобов'язання Учасника Акції

5.1. Учасник має право:

- самостійно протестувати продукцію, що входить в Набір;

- опублікувати свій відгук про вхідну в Набір продукції, про її характеристики і споживчі властивості, доповнивши свій відгук фотографіями і / або відео;

- відгук публікується на своїх сторінках в Соціальних мережах, а також на одному або декількох сайтах: Nestlebaby.com.ua, rozetka.com.uaotzovik.comotzyvua.net.

- посилання на свої відгуки Учасник розміщує через особистий кабінет на Сайті, або направляє на e-mail прикріпленого модератора, або на адресу: varvara@buzzaar.ru;

- заповнити звіт на Сайті.

5.2. Забороняється публікація відгуків і звітів, зміст яких суперечить законодавству України, зображення і тексти еротичного, насильницького чи образливого змісту.

5.3. Кожен Учасник гарантує, що є автором опублікованого відгуку та наданого Організатору звіту, в тому числі будь-яких текстових, фото і відео матеріалів, і / або придбав всі необхідні права на них і отримав всі дозволи, пов'язані з особистими немайновими правами на них від третіх осіб, а також, що використання Організатором відгуку та звіту не порушує прав Учасників або будь-якої третьої сторони (в тому числі, авторських і суміжних прав, а також прав на засоби індивідуалізації та особистих немайнових прав). У разі виявлення фактів порушення прав третіх осіб на результати інтелектуальної діяльності, Учасник в повній мірі бере на себе відповідальність, пов'язану з таким порушенням відповідно до чинного законодавства України, і зобов'язується негайно після отримання повідомлення від Організатора вжити заходи для врегулювання суперечок з третіми особами, відшкодувати Організатору понесені збитки в повному обсязі.

5.4. Учасник дає згоду на використання свого зображення і / або зображення своєї неповнолітньої дитини, а також гарантує отримання згоди третіх осіб, зображених на фото і відеоматеріалах, на використання їх зображення Організатором і клієнтом Організатора, в тому числі в рекламних матеріалах.

5.5. Просимо вас звернути увагу, що заповнюючи звіт на Сайті, цією дією ви безоплатно передаєте (відчужуєте) в повному обсязі всі виключні права на використання і розпорядження ваших відгуків і звітів на визначених у Правилах сайту умовах.

Відчуження прав на відгуки та звіт є обов'язковою умовою вашого участь в Акції. Якщо ви не згодні з цим положенням, утримайтеся від участі Акції.

 

6. Додаткові умови

6.1. Організатор має право в будь-який момент скасувати проведення Акції, змінити будь-які умови її проведення і при цьому Організатор не нестиме ніякої відповідальності перед Учасниками Акції, претендентами на участь і третіми особами за такі рішення, в тому числі Організатор не компенсує будь-які ваші витрати в зв'язку за участю в Акції, не виплачує будь-які штрафи, пені, неустойки.

6.2. Організатор не відшкодовує і не компенсує збитки, витрати і будь-які інші витрати, які можуть виникнути у Учасника Акції, претендентів і третіх осіб у зв'язку з участю в Акції.

6.3. Організатор не несе відповідальності за технічні збої в роботі оператора мобільного зв'язку і / або інтернет провайдера Учасника.

6.4. Організатор не відповідає за будь-які наслідки помилок Учасника, за невірно вказані або надані Учасником відомості.

6.5. Продукція, отримана в результаті участі Акції, не обмінюється і не може бути замінена грошовим еквівалентом. Вона не призначена для продажу.

6.6. Організатор не несе відповідальності за якість продукції. Претензії щодо якості продукції повинні пред'являтися безпосередньо виробнику таких товарів. Цілісність упаковок продукції повинна перевірятися Учасниками безпосередньо при отриманні. Зовнішній вигляд продукції може відрізнятися від їх зображення в рекламних матеріалах.

6.7. Терміни, що вживаються в цих Правилах відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.

6.8. Дані Правила є єдиними офіційними правилами участі в Акції. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення про таке тлумачення та/або роз'яснення приймається безпосередньо та виключно Організатором Акції.

6.9. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються на основі чинного законодавства України.