Noi vă trimitem produse speciale, dvs. ne împărtășiți părerea dvs. sinceră.
Sexul feminin
Perioada promoției Iulie 2015-Octombrie 2015
Vârsta 18-45 ani

REGULAMENT

REGULAMENTUL CAMPANIEI

„SCUTECE CHILOTEL PAMPERS PANTS”

 

 

 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul Campaniei “SCUTECE CHILOTEL PAMPERS PANTS” (denumita in continuare „Campania”), având ca scop să atragă atenția potențialilor consumatori la produsele mărcii PAMPERS (în continuare ”Marca”) este BUZZAAR BENELUX BV (denumit in continuare „Organizatorul”) cu sediul in Postbus 94628, 1090GP Amsterdam, Olanda, inregistrata la Registrul Comertului din Olanda sub numărul 61313807, cod fiscal 301 1908 36, legal reprezentata prin Egin Einar Lengton in calitate de Director.

1.2. Premiile Campaniei vor fi oferite de catre CENTRADE INTEGRATED SRL cu sediul in Bucuresti, Calea Șerban Vodă nr. 133, corp D-E, parter, sector 4, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/4192/1999, cod de identificare fiscala RO11753730, reprezentata de Radu Florescu, in calitate de Administrator.

 

 1. DURATA CAMPANIEI, ARIA DE DESFASURARE

 

 2.1. Campania se desfasoara pe teritoriul Romaniei, în Orașele arătate mai jos. 

2.2 Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit pe site-ul Campaniei, http://buzzaar.eu/ro/pamperspants/ (denumit în continuare ”Site”), campania desfasurandu-se in perioada 23.07.2015 - 02.10.2015. 

2.2. Orașele Campaniei sunt: Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca, Timisoara, Constanta, Craiova, Galati, Brasov, Ploiesti, Braila, Oradea, Bacau (denumite anterior și în continuare ”Orașele”). 

 

 1. PARTICIPANTI SI PRODUSELE PARTICIPANTE

 

 3.1. Participanții Campaniei sunt în număr de 700 (șaptesute) de persoane de sex feminin care îndeplinesc următoarele condiții: 2 

 

- au copii cu vârsta cuprinsă între 9 (nouă) luni și 18 (optsprezece) luni; 

- domiciliază în Orașele Campaniei; 

- sunt înregistrate pe Site; 

- sunt înregistrate pe una sau mai multe rețele de socializare: www.facebook.com, www.twitter.com (denumite în continuare ”Rețele de socializare”); 

- în perioada 24.07.2015 – 02.10.2015 vor completa Sondajul aferent acestei Campanii pe Site (denumit în continuare ”Sondaj”). 

 

3.2. Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte, complete si conforme cu realitatea. Portretul social al persoanelor care completează Sondajul, va fi alcătuit de Organizator pe baza datelor furnizate de acestea, precum și a datelor postate pe paginile personale de pe Rețelele de socializare. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica datele furnizate.

3.3. Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului sau angajații CENTRADE INTEGRATED SRL, nici membrii familiilor acestora (pana la gradul III de rudenie, inclusiv).

3.4. Prin completarea Sondajului, toate persoanele declară că au luat la cunoștință de prezentul Regulament, sunt de acord cu acesta și îl acceptă în totalitate. Completarea Sondajului nu garantează niciunei persoane participarea în Campanie, calitatea de Participant fiind atribuită doar acelor persoane care îndeplinesc în totalitate condițiile Campaniei.

3.5. Prin participarea la Campanie, Participantul garantează că toate persoanele invitate de către acestă să participe la Campanie, sunt majore și consimt la participarea în Campanie, au luat cunoștință și sunt de acord cu prezentul Regulament.

3.6. În orice moment al desfășurării Campaniei, Organizatorul poate solicita Participantului să furnizeze copii ale  documentelor care atestă identitatea sau vârsta acestora.

3.7. Participanții au drepturile și obligațiile prevăzute de legislația din Romania și cele din prezentul Regulament.

3.8. Participanții sunt de acord ca toate documentele (notificări, acorduri, contracte sau alte documente) aferente desfășurării Campaniei pot fi semnate de către părți prin utilizarea de mijloace de comunicare la distanță.

 

 1. BUZZKIT-UL CAMPANIEI

4.1. Primele 700 (șaptesute) de persoane care vor înscrie în Campanie și vor îndeplini în totalitate condițiilor arătate la punctul 3 din prezentul Regulament vor primi o comunicare din partea Organizatorului cu referire la faptul că au devenit Participanți ai Campaniei. Comunicarea va fi trimisă la adresa de e-mail indicată la  înregistrarea pe Site, dar și prin notificare în contul personal al Participantului în cadrul Site-ului.

4.2. Fiecare Participant va primi în mod gratuit un BUZZKIT (denumit în continuare și ”set Cadou”) format din:

- Set Pampers Pants, mărimea 4 sau 5;

- Mostre Pampers Pants (marimea 4 sau 5, potrivit profilului Participanților și solicitărilor acestora) – 10 buc;

- Pliant;

- Instrucțiuni ale Participantului Campaniei (denumite în continuare ”Produsele campaniei”).

- cadou Lego Duplo (4 bucati)

Organizatorul are dreptul să efectueze modificări ale componenței setului Cadou.

4.3. Participanții vor posta, în perioada 07.08.2015 – 02.10.2015, fotografii și clipuri video cu copilul lor în mișcare sau dansând în Pampers Pants cu hashtagul #scutecechilotelPampers. Participanții pot distribui fotografiile și clipurile video și în orice rețea de socializare cu toate acestea doar materialele postate pe pagina de facebook BUZZAAR România și care conțin, în mod obligatoriu, hashtag-ul #PampersPants_concurs vor fi luate în considerare pentru acordarea premiilor potrivit prezentului Regulament. 

4.4. BUZZKIT-ul va fi expediat către Participanții Campaniei în perioada 06.08.2015 – 18.09.2015. Livrarea seturilor Cadou se realizează de către Organizator prin intermediul companiilor de curierat pe baza datelor puse la dispoziție de către Participanți la înregistrarea pe Site. Operatorii Organizatorului vor contacta Participanții la numerele de contact indicate de aceștia la înregistrarea pe Site pentru a stabili adresa și ora livrării seturilor Cadou.

4.5. Nu se va relua expedierea seturilor Cadou, nerecepționate de către Participanți, fără culpa Organizatorului, inclusiv în situația comunicării unor date incorecte sau care nu corespund realității și care  au fost furnizate de către Participanți.

4.6. În situația în care seturile Cadou vor fi returnate Organizatorului din cauza nerecepționării de către adresanți, fără culpa Organizatorului, și/sau în situațiile enumerate la articolele 15.3. și 15.4 din prezentul Regulament, expeditorul nu le va retrimite acelorași Participanți, ci va alege alți Participanți dintre candidații care corespund cerințelor Campaniei, urmând a expedia acestora seturile Cadou.

În aceste condiții termenul de livrare a seturilor Cadou către Participanți se va prelungi cu zilele necesare livrării seturilor Cadou potrivit prezentului Regulament.

În caz de necesitate, Organizatorul este în drept să prelungească termenele prevăzute de prezentul Regulament.

În procesul de selecție a Participanților, acțiunea candidaților de a participa la Sondaj înseamnă acceptul de către aceștia a ofertei (anunțul Campaniei publicitare) în scopul contractării ca urmare a exercitării de către aceștia a acțiunilor concludente din contract cu privire la participarea în Campanie, potrivit căruia Organizatorul va acorda un set Cadou, iar Participantul va oferi în schimb Organizatorului părerile despre utilizarea setului Cadou, potrivit prezentului Regulament.

Ca rezultat al unui astfel de comportament, contractul dintre candidat și Organizator se consideră încheiat în momentul comunicării către candidat a faptului că acesta a devenit Participant al Campaniei de publicitate, iar o astfel de persoană este considerată Participant al Campaniei.

 

 1. DESFĂȘURAREA CAMPANIEI

5.1. Participanții se obligă să:

5.1.1. Testeze personal Produsele incluse în setul Cadou;

5.1.2. Să împartă Produsele pentru prieteni – potențiali consumatori, care sunt incluse în setul Cadou, printre cercurile de persoane care ar putea folosi Produsele, precum și să comunice informații despre Produse cu privire la proprietățile deosebite și calitatea acestora cu scopul de a mări numărul potențialilor consumatori ai Produselor;

5.1.3. Să completeze și să posteze un raport cu text și poze (în continuare ”Raport”) despre folosirea setului Cadou potrivit prevederilor prezentului capitol.

5.1.4. Să comunice prietenilor (potențialilor consumatori) cărora le-au împărțit Seturile pentru prieteni despre campaniile de pe Site la care pot participa pentru a primi premii suplimentare, potrivit regulilor de desfășurarea a acestor campanii. Regulile campaniilor pot fi consultate pe Site.

5.2. Participantul campaniei, în perioada arătată la articolul 3.1.4. din prezentul Regulament, va completa pe Site-ul Campaniei publicitare Raportul despre utilizarea setului Cadou și va publica pe Site fotografii cu setul Cadou/Produsele din setul Cadou.

Raportul va trebui să conțină și păreri ale potențialilor consumatori ai Produselor, ale prietenilor și fotografii ale acestora, realizate la momentul înmânării Seturilor pentru prieteni. Participantul garantează că a primit permisiunea/acordul prietenilor (potențialilor consumatori) cu pivire la transmiterea, prelucrarea și folosirea de către Organizator a părerilor și fotografiilor acestora, inclusiv cu referire la secțiunea 7 a prezentului Regulament.

5.3. Participantul are dreptul să publice pe Internet și Rețelele de socializare link-uri ale Rapoartelor sale, postate pe Site-ul Campaniei, și să participe la comentariile cu privire la Campanie și Rapoartele acesteia.

5.4. Sunt interzise publicarea Rapoartelor, a căror cuprins încalcă legislația Uniunii Europene, a Romaniei, imagini și texte care prezintă conținut erotic, violent sau ofensator.

5.5. Organizatorul (sau o altă persoană împuternicită de acesta) vor modera în mod obligatoriu Rapoartele trimise de Participanți în cadrul Campaniei. Nu vor fi publicate Rapoartele care contravin cerințelor prezentului Regulament și/sau legislației Uniunii Europene, precum si a Romaniei. Acest tip de Rapoarte nu vor fi luate în considerarea scopurilor prezentei Campanii.

5.6. În situația netrimiterii Raportului cu privire la utilizarea setului Cadou de către Participant în termenele prezentului Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina Participantul din baza de date a Organizatorului: http://buzzaar.eu/ro/pamperspants/.

 

 1. PREMII

6.1. Premiile constau in 10 (zece) seturi de jucării Lego Duplo ”Trenul cu numere”, câte 1 (un) set pentru fiecare dintre cei 10 (zece) câștigători.

 

Valoarea totala a premiilor este de 880 (optsuteoptzeci) lei, TVA inclus.

 

6.2. Suma mentionata la punctul 6.1 reprezinta valoarea neta a premiilor, rezultata in urma retinerii la sursa din valoarea bruta a impozitelor aplicabile conform legii.

 

Valoarea mentionata la punctul anterioare reprezinta premiul net, rezultat dupa retinerea la sursa din premiul brut a impozitelor calculate conform legislatiei in vigoare. Impozitele aplicabile se calculeaza in lei, conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul fiscal.

 

 

 1. DREPTURI DE AUTOR

7.1. Fiecare Participant garantează că este autor al Raportului prezentat și ale anexelor acestuia, inclusiv toate fotografiile, și/sau a achiziționat toate drepturile necesare și a obținut toate permisiunile legate de drepturile personale nepatrimoniale, de la terți, precum și că prin utilizarea de către Organizator a Raportului și anexelor acestuia, inclusiv fotografii, nu încalcă drepturile Participantului sau orice drepturi ale terților (inclusiv drepturi de autor, drepturi conexe, drepturi personale nepatrimoniale, precum și drepturi pe mijloace de individualizare și alte drepturi de proprietate intelectuală). În caz de încălcare a drepturilor terților cu privire la proprietatea intelectuală, Participantul își asumă pe deplin în sarcina sa responsabilitatea pentru o astfel de încălcare, în conformitate cu legislația în vigoare a Romaniei, și se obligă să ia măsuri pentru rezolvarea disputelor cu terții de îndată ce primește o notificare din partea Organizatorului și să ramburseze Organizatorului în întregime valoarea prejudiciului cauzat.

Participantul declară că a plătit în întregime toate remunerațiile datorate sau cuvenite autorilor / titularilor de drepturi de autor ale Raportului și anexelor aferente, inclusiv ale tuturor fotografiile; și, de asemenea, garantează că, după transferul (înstrăinarea) dreptului exclusiv al Raportului și al anexelor aferente, în sarcina Organizatorului nu se naște nici o obligație de plată a vreunei sume de banicătre autori / titularii drepturilor de autor.

7.2. Participantul dă Organizatorului acordul ca acesta să folosească imaginea sa și garantează, de asemenea, că a obținut consimțământul terților de a folosi imaginile lor de către Organizator ca parte a Raportului. Participanții sunt de acord ca drepturile de imagine arătate mai sus (inclusiv cele ce privesc terții) sunt cedate exclusiv, nelimitat în spațiu și timp către Organizator. Organizatorul poate ceda aceste drepturi unor terți în condițiile pe care le agreează aceștia, fără ca Participanții să poată solicita și/sau obține o remunerație în acest sens.

7.3. Participantul din momentul completării și prin publicărea Raportului Site-ul Campaniei (incluzând toate materialele, inclusive fotografii și anexe ale Raportului) transmite (cedează) în întregime Organizatorului toate drepturile exclusive de utilizare și dispoziție, inclusiv, dar fără a se limita la dreptul de a publica, reproduce și de prelucrare. Participanții sunt de acord ca drepturile de autor sunt cedate exclusiv, nelimitat în spațiu și timp către Organizator. Totodată, Organizatorul poate ceda aceste drepturi unor terți în condițiile pe care le agreează aceștia, fără ca Participanții să poată solicita și/sau obține o remunerație în acest sens.

Recompensa Participantului pentru înstrăinarea drepturilor exclusive ale Raportului și anexelor aferente este setul Cadou, înmânat Participantului potrivit prevederilor prezentului Regulament.

 

       8. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

8.1. Câștigătorii vor fi desemnați în data de 09.10.2015 pe pagina de Facebook România a Organizatorului. 

8.2. Toți participanții care vor posta materiale foto si video pe pagina de Facebook Buzzaar cu copilasul lor in Pampers Pants, iar postul va contine „#PampersPants_concurs”, vor intra automat in tragerea la sorți. Se vor face doua trageri, astfel: 

- una pentru cei care au postat imagine (foto) 

- una pentru cei care au postat video 

Tragerea la sorti se va realiza in prezenta unui notar public. 

8.3 In cadrul tragerii la sorti se vor acorda 5 premii pentru participanții inscrisi la sectiunea foto si 5 premii pentru participanții inscrisi la sectiunea video. Un participant poate avea maxim 2 (două) premii- unul pentru sectiunea foto si unul pentru cea video. 

8.4. Castigatorii vor fi contactati pe pagina de Facebook, prin mesaj privat, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la momentul tagerii al sorti, pentru validare a adresei de livrare a premiului. Castigatorii au la dispozitie maxim 2 zile ca sa raspunda Organizatorului prin intermendiul paginii de facebook. In cazul in care acestia nu vor contacta Organizatorul vor fi invalidati iar premiile vor fi anulate si nu se vor mai acorda. Livrarea premiilor către Câștigători se va realiza prin companii de curierat la adresa indicată de Participanți, în timp de 2 (două) săptămâni de la anunțarea acestora. 

8.5. Organizatorul nu are nicio raspundere daca datele de identificare si/sau de contact ale castigatorului sunt incomplete sau incorecte sau neconforme cu realitatea. 

8.6. Organizatorul poate verifica prin metode proprii corectitudinea Participantilor si ii va descalifica pe cei a caror activitate in cadrul Campaniei o considera drept frauda 

 

 1. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

9.1. Castigatorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte obiecte si nici nu pot solicita modificari ale caracteristicilor premiului.

 

 1. TAXE SI IMPOZITE

10.1. CENTRADE INTEGRATED SRL nu este raspunzator pentru plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care CENTRADE INTEGRATED SRL este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere conform prevederilor aplicabile.

10.2 Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

 

 1. FORTA MAJORA

11.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin regulament.

11.2. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform prevederilor legale.

11.3. Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

11.4. Cazul de forta majora va fi comunicat pe Site.

 

 1. INCETAREA CAMPANIEI

12.1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, care face imposibila desfasurarea Campaniei.

 

 1. CONFIDENȚIALITATE

13.1. Prin participarea la Campanie, Participantul, la completarea Sondajului, își dă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, cu condiția ca toate informațiile cu caracter personal, inclusiv numele, prenumele, pseudonimul, vârsta, numărul de telefon, ale Participantului să fie utilizate exclusiv de catre Organizator sau de persoane autorizate de acesta, care acționează pe baza unor acorduri de confidențialitate în legătură cu Campania, și nu vor fi furnizate unei terțe părți, cu excepția celor, arătate mai sus, în scopuri care nu au legătură cu Campania de publicitate.

13.2. Toate datele cu caracter personal furnizate de Participanți pentru participarea la Campanie, vor fi stocate în conformitate cu condițiile legislației în vigoare a Romaniei și prezentul Regulament.

13.3. Organizatorul poate face publice informatiile privind numele participantilor si orice alte date pe care le considera necesare.

 

 1. LITIGII

14.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva.

14.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament.

14.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Romania.

 

 1. ALTE REGLEMENTARI

15.1. Seturile Cadou primite ca urmare a participării la Campanie, nu pot fi supuse modificăriiși nu pot fi înlocuite cu echivalent bănesc. Seturile Cadou nu sunt destinate comercializării.

15.2. Răspunderea Organizatorului cu privire la calitatea seturilor Cadou se limitează la garanțiile oferite de producători (furnizori). Reclamațiile care se referă la calitatea produselor din seturile Cadou vor trebui înaintate direct către producătorul acestor produse.

Conținutul seturilor Cadou se va verifica de către Participant la momentul livrării acestora.

Seturile Cadou livrate pot fi diferite de cele prezentate în materialele publicitare.

15.3. Organizatorul nu este responsabil pentru nicio consecințăprovenită din erorea Participantului, inclusiv (printre altele) pentru prejudiciile ulteriore.

15.4. Organizatorul nu poartă răspundere pentru informațiile eronat indicate sau puse la dispoziție de către Participant. În situația în care Organizatorul nu poate contacta Participantul la datele de contact indicate de acesta sau Participantul în mod deliberat nu răspunde încercărilor Organizatorului nu mai puțin de 5 zile până la încetarea termenului indicat la articolul 3.1.3. din prezentul Regulament, Participantul va pierde dreptul de a primi setul Cadou.

15.5. Organizatorul nu va retrimite coletul și nu va livra seturile Cadou în situațiile în care Participantul nu a indicat sau a indicat greșit adresa de livrare în Sondaj.

15.6. Livrarea seturilor Cadou se realizează numai pe teritoriul României, în Orașele Campaniei.

15.7. Participanții sunt responsabili de orice cost efectuat cu privire la participarea în Campanie (inclusiv, dar fără limitare la, costurile legate de accesul la Internet), cu excepția acelor costuri care sunt specificate în mod expres de prezentul Regulament, precum cheltuielile efectuate de către Organizator.

15.8. Termenii, utilizați în acest Regulament, se aplică exclusiv Campaniei, organizate potrivit acestui Regulament.

15.9. Participantul poartă răspunderea civilă, administrativă și penală pentru încălcarea drepturilor de autor și a altor drepturi de proprietate intelectuală în conformitate cu legislația în vigoare a Romaniei și Uniunii Europene. Organizatorul nu este răspunzător pentru încălcarea de către Participant, precum și de orice vizitator al Site-ului, a drepturilor de autor și / sau a altor drepturi de proprietate intellectuală ale unor terți.

15.10. Prin completarea Sondajului pe Site-ul Campaniei, Participantul confirmă acordul său cu privire la publicarea informației despre participarea sa în Campanie.

15.10. Toate neînțelegerile și aspectele nereglementate de prezentul Regulament, vor fi analizate în raport cu legislația în vigoare a Romaniei.

 

 

15.11. In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului sau partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie.

15.12. In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat. Premiul neacordat, indiferent de motiv, va ramane in proprietatea CENTRADE INTEGRATED SRL , care-si rezerva dreptul de a il folosi in campaniile urmatoare. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor prezentului regulament si ale legislatiei aplicabile din Uniunea Europeană si din Romania.

15.13. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

15.14. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe parcursul desfasurarii Campaniei, cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului cu cel puţin 24 (douazecisipatru) de ore înainte de a intra în vigoare, prin intermediul Site-ului.

 

 Organizatorul Campaniei

„SCUTECE CHILOTEL PAMPERS PANTS”

 

BUZZAAR BENELUX BV

Prin Director,

Egin Einar Lengton