МЫ ДОСТАВЛЯЕМ ВАМ БЕСПЛАТНО ПРОДУКТ — ВЫ ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ МНЕНИЕМ!
România Lista orașelor
Sexul feminin
Perioada promoției Februarie 2015-Aprilie 2015
Vârsta 27-37 ani

REGULAMENT

Regulamentul Campaniei

"Ai încredere în perlele revoluționare NIVEA Q10 plus anti-rid!"

1. Dispoziții generale:

1.1. Campania publicitară "Ai încredere în perlele revoluționare NIVEA Q10 plus anti-rid!" (denumită în continuare "Campanie") este organizată de "Buzzaar Marketing&Sales SRL" (denumită în continuare "Organizator"), având ca scop să atragă atenția potențialilor consumatori la produsele mărcii Nivea (în continuare ”Marca”).

1.2. Aria de desfășurare a Campaniei – România – orașele București, Cluj – Napoca, Timișoara, Constanța, Sibiu (denumite în continuare - "Orașe").

1.3. Organizatrul Campaniei poate anula desfășurarea acestuia sau modifica prezentul Regulament în prima jumătate a perioadei specificate la Articolul 3.1, din prezentele Regulament, cu notificarea Participanților, prin publicarea anunțului de anulare a Campaniei sau modificarea Regulamentului pe site-ul Campaniei publicitare.

 

2. Informații despre Organizatorul Campaniei:

2.1. Organizatorul Campaniei este " Buzzaar Benelux B.V." (denumită în continuare  ”Organizator”).

2.1.1. Sediul Organizatorului: Waldeck Pyrmontsingel 77, 6524 BA NIJMEGEN, the Netherlands

2.1.2. Registrul Comerțului din Olanda: 61313807; Cod fiscal: 301 1908 36.

2.2. Site-ul Campaniei - http://buzzaar.eu/ro/niveaq10/ (denumit în continuare ”Site”).

 

3. Durata Campaniei:

3.1. Camapnia se desfășoară în perioada  11.02.2015 – 07.04.2015, inclusiv. Perioada arătată cuprinde:

3.1.1. Perioada de înregistrare a Lucrărilor Participanților Campaniei: de la 12.02.2015 la 12.03.2015, inclusiv.

3.1.2. Perioada pentru determinarea Câștigătorilor Campaniei: de la 13.02.2015 la 13.03.2015.

3.1.3. Termenul pentru înmânarea Premiilor Câștigătorilor Campaniei: de la 15.03.2015 la 27.03.2015.

 

4. Participantii Campaniei, drepturile și obligațiile lor:

4.1. Persoanele care corespund articolului 4.2, care îndeplinesc cerințele articolului 5.1. a acestui Regulament și selectați, dacă este cazul, de către Organizator pe criteriile specificate în acest Regulament, sunt denumite în continuare Participanți ai Campaniei (în continuare și anterior- "Participanți").

4.2. Participant poate deveni orice persoană având capacitate de exercițiu, cetățean al României, având domiciliul pe teritoriul României, în unul din Orașele Campaniei și care îndeplinesc cerințele specificate în secțiunea 5 a acestui Regulament. Prin participarea la această Campanie, Participanții confirmă că au 18 (optsprezece) ani împliniți.

 4.3. Prin participarea la Campanie, Participantul garantează că toate persoanele invitate de către acestă să participe la Campanie, sunt majori și sunt de acord cu participarea în Campanie, au luat cunoștință și sunt de acord cu prezentul Regulament.

4.4. Participanții au drepturile și obligațiile stabilite de legislația Olandei în vigoare, precum și de acest Regulament.

4.5. În orice moment al desfășurării Campaniei, Organizatorul poate solicita Participantului să furnizeze copii ale documentelor care atestă identitatea sa, inclusiv confirmă vârsta sa.

4.6. Prin participarea la Campanie, Participanții sunt de acord ca toate documentele (notificări, acorduri, contracte sau alte documente) aferente desfășurării Campaniei pot fi semnate de către părți prin utilizarea de mijloace de comunicare la distanță.

 

5. Condiții de participare la Campanie:

5.1. Pentru a deveni Participant al Campaniei și pentru a putea primi un colet al potențialului consumator (în continuare "set Cadou"), persoana care îndeplinește cerințele articolului 4.2. a acestui Regulament, trebuie să:

5.1.1. Fie utilizator înregistrat al Site-ului.

5.1.2. În perioada arătate la articolul 3.1.1., să răspundă la întrebările Sondajului de pe Site, care reprezintă Anexă a prezentului Regulament (în continuare și anterior ”Sondaj”).

5.1.3. Să fie înregistrat pe una sau mai multe rețele de socializare: https://www.facebook.com, https://twitter.com (în continuare ”Rețele de socializare”).

5.1.4. Să corespundă următoarelor criterii:

Să domicilieze în unul din Orașele Campaniei.

Vârstă: de la 27 la 37 de ani.

Sex: feminin.

Portretul social al candidatului va fi alcătuit de Organizator pe baza datelor indicate de acesta în Sondaj și a datelor postate pe paginile personale ale rețelelor de socializare.

5.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica datele indicate de candidați în Sondaje.

5.3. Faptul completării de către candidat a Sondajului valorează luarea la cunoștință de către viitorul Participant a prezentului Regulament, acordul cu acesta și acceptarea prezentului Regulament al Campaniei.

 

6. Procedura de determinare a Câștigătorilor Campaniei

6.1. Câștigătorii Campaniei sunt 100 (osută) dintre candidații, care au completat Sondajul pe Site-ul Campaniei și corespund tuturor cerințelor și criteriilor prezentului Regulament, în perioada stabilită la articolul 3.1.1. a prezentului Regulament.

6.2. Alegerea Participanților de către Organizator are loc în perioada indicată la articolul 3.1.2. din prezentul Regulament. Candidaților aleși li se se va comunica faptul că au devenit Participanți ai Campaniei publicitare prin intermediul poștei electronice indicate de aceștia la înregistrarea pe Site, dar și prin notificare în cadrul contului personal al Participanților de Site.

6.3. Seturile Cadou vor fi expediate către Participanții Campaniei în perioada indicată la articolul 3.1.3. din prezentul Regulament. Livrarea seturilor Cadou se realizează de către Organizator prin intermediul companiilor de curierat pe baza datelor puse la dispoziție de către Participanți la înregistrarea pe Site. Operatorii Organizatorului vor contacta Participanții la numerele de contact indicate de aceștia la înregistrarea pe Site pentru a stabili adresa și ora livrării seturilor Cadou.

6.4. Nu se va relua expedierea seturilor Cadou, nerecepționate de către Participanți, fără culpa Organizatorului, inclusiv în situația comunicării unor date incorecte sau care nu corespund realității și care  au fost furnizate de către Participanți.

6.5. În situația în care seturile Cadou vor fi returnate Organizatorului din cauza nerecepționării de către adresanți, fără culpa Organizatorului, și/sau în situațiile enumerate la articolele 11.5. și 11.6 din prezentul Regulament, expeditorul nu le va retrimite acelorași Participanți, ci va alege alți Participanți dintre candidații care corespund cerințelor articolului 6.1. din prezentul Regulament, urmând a expedia acestora seturile Cadou.

În aceste condiții termenul de livrare a seturilor Cadou către Participanți se va prelungi cu zilele necesare livrării seturilor Cadou potrivit prezentului Regulament.

În caz de necesitate, Organizatorul este în drept să prelungească termenele arătate la articolele 3.1.2. – 3.1.4 din prezentul Regulament.

6.6. În procesul de selecție a Participanților, acțiunea candidaților de a participa la sondaj înseamnă acceptul de către aceștia a ofertei (anunțul Campaniei publicitare) în scopul contractării ca urmare a exercitării de către aceștia a acțiunilor concludente din contract cu privire la participarea în Campanie, potrivit căruia Organizatorul va acorda un set Cadou, iar Participantul va oferi în schimb Organizatorului Raportul și părerile despre utilizarea setului Cadou, potrivit prezentului Regulament.

Ca rezultat al unui astfel de comportament, contractul dintre candidat și Organizator se consideră încheiat în momentul comunicării către candidat a faptului că acesta a devenit Participant al Campaniei de publicitate, în condițiile prezentului capitol, iar o astfel de persoană este considerată Participant al Campaniei.

 

 7. Descrierea setului Cadou:

7.1. Un set Cadou conține următoarele:

- Produsul Nivea Q10 plus Serum Pearls

- Revistă

- Trusă de cosmetică

- O trusă cu logo – 1 buc.

7.2. Cantitatea totală a seturilor Cadou este e 100 (osută) buc.

7.3. Organizatorul are dreptul să efectueze modificări ale componenței setului Cadou.

 

8. Modul de desfășurarea a Campaniei:

8.1. Participantul ales al Campaniei va primi un set Cadou arătat la articolul 7.1. și se obligă să:

8.1.1. Testeze personal Produsele incluse în setul Cadou;

8.1.2. Să împartă Seturile pentru prieteni – potențiali consumatori, care sunt incluse în setul Cadou, printre cercurile de persoane care ar putea folosi Produsele, precum și să comunice informații despre Produsele reclamate cu privire la proprietățile deosebite și calitatea acestora cu scopul de mări numărul potențialilor consumatori ai Produselor;

8.1.3. Să completeze și să posteze un raport cu text și poze (în continuare ”Raport”) despre folosirea setului Cadou potrivit prevederilor prezentului capitol.

8.1.4. Să comunice prietenilor (potențialilor consumatori) cărora le-au împărțit Seturile pentru prieteni despre campaniile de pe Site la care pot participa pentru a primi premii suplimentare, potrivit regulilor de desfășurarea a acestor campanii. Regulile campaniilor pot fi consultate pe Site.

8.2. Participantul campaniei, în perioada arătată la articolul 3.1.4. din prezentul Regulament, va completa pe Site-ul Campaniei publicitare Raportul despre utilizarea setului Cadou și va publica pe Site fotografii cu setul Cadou/Produsele din setul Cadou.

Raportul va trebui să conțină și păreri ale potențialilor consumatori ai Produselor, ale prietenilor și fotografii ale acestora, realizate la momentul înmânării Seturilor pentru prieteni. Participantul garantează că a primit permisiunea/acordul prietenilor (potențialilor consumatori) cu pivire la transmiterea, prelucrarea și folosirea de către Organizator a părerilor și fotografiilor acestora, inclusiv cu referire la secțiunea 9 a prezentului Regulament.

8.3. Participantul are dreptul să publice pe Internet și Rețelele de socializare link-uri ale Rapoartelor sale, postate pe Site-ul Campaniei, și să participe la comentariile cu privire la Campanie și Rapoartele acesteia.

8.4. Sunt interzise publicarea Rapoartelor, a căror cuprins încalcă legislația Uniunii Europene, imagini și texte care prezintă conținut erotic, violent sau ofensator.

8.5. Organizatorul (sau o altă persoană împuternicită de acesta) vor modera în mod obligatoriu Rapoartele trimise de Participanți în cadrul Campaniei. Nu vor fi publicate Rapoartele care contravin cerințelor prezentului Regulament și/sau legislației Uniunii Europene. Acest tip de Rapoarte nu vor fi luate în considerarea scopurilor prezentei Campanii.

8.6. În situația netrimiterii Raportului cu privire la utilizarea setului Cadou de către Participant în termenele arătate la articolul 3.1.4. a prezentului Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina Participantul din baza de date a Organizatorului: http://buzzaar.eu/ro/niveaq10/.

 

9. Drepturi de autor:

9.1. Fiecare Participant garantează că este autor al Raportului prezentat și ale anexelor acestuia, inclusive toate fotografiile, și/sau a achiziționat toate drepturile necesare și a obținut toate permisiunile legate de drepturile personale nepatrimoniale, de la terți, precum și că prin utilizarea de către Organizator a Raportului și anexelor acestuia, inclusiv fotografii, nu încalcă drepturile Participantului sau orice drepturi ale terților (inclusiv drepturi de autor, drepturi conexe, drepturi personale nepatrimoniale, precum și drepturi pe mijloace de individualizare și alte drepturi de proprietate intelectuală). În caz de încălcare a drepturilor terților cu privire la proprietatea intelectuală, Participantul își asumă pe deplin în sarcina sa responsabilitatea pentru o astfel de încălcare, în conformitate cu legislația în vigoare a Olandei, și se obligă să ia măsuri pentru rezolvarea disputelor cu terții de îndată ce primește o notificare din partea Organizatorului și să ramburseze Organizatorului în întregime valoarea prejudiciului cauzat.

Participantul declară că a plătit în întregime toate remunerațiile datorate sau cuvenite autorilor / titularilor de drepturi de autor ale Raportului și anexelor aferente, inclusiv ale tuturor fotografiile; și, de asemenea, garantează că, după transferul (înstrăinarea) dreptului exclusiv al Raportului și al anexelor aferente, în sarcina Organizatorului nu se naște nici o obligație de plată a vreunei sume de bani către autori / titularii drepturilor de autor.

9.2. Participantul dă Organizatorului acordul ca acesta să folosească imaginea sa și garantează, de asemenea, că a obținut consimțământul terților de a folosi imaginile lor de către Organizator ca parte a Raportului.

9.3. Participantul din momentul completării și prin publicărea Raportului Site-ul Campaniei (incluzând toate materialele, inclusive fotografii și anexe ale Raportului) transmite (cedează) în întregime Organizatorului toate drepturile exclusive de utilizare și dispoziție, inclusiv, dar fără a se limita la dreptul de a publica, reproduce și de prelucrare. Recompensa Participantului pentru înstrăinarea drepturilor exclusive ale Raportului și anexelor aferente este setul Cadou, înmânat Participantului potrivit prevederilor prezentului Regulament.

 

10. Confidențialitate:

10.1. Prin participarea la Campanie, Participantul, la completarea Sondajului, își dă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, cu condiția ca toate informațiile cu caracter personal, inclusiv numele, prenumele, pseudonimul, vârsta, numărul de telefon, ale Participantului să fie utilizate exclusiv de catre Organizator sau de persoane autorizate de acesta, care acționează pe baza unor acorduri de confidențialitate în legătură cu Campania, și nu vor fi furnizate unei terțe părți, cu excepția celor, arătate mai sus, în scopuri care nu au legătură cu Campania de publicitate.

10.2. Toate datele cu caracter personal furnizate de Participanți pentru participarea la Campanie, vor fi stocate în conformitate cu condițiile legislației în vigoare a Olandei și prezentul Regulament.

 

11. Dispoziții suplimentare:

11.1. Seturile Cadou primite ca urmare a participării la Campanie, nu pot fi supuse modificării și nu pot fi înlocuite cu echivalent bănesc. Seturile Cadou nu sunt destinate comercializării.

11.2. Răspunderea Organizatorului cu privire la calitatea seturilor Cadou se limitează la garanțiile oferite de producători (furnizori). Reclamațiile care se referă la calitatea produselor din seturile Cadou vor trebui înaintate direct către producătorul acestor produse.

Conținutul seturilor Cadou se va verifica de către Participant la momentul livrării acestora.

Seturile Cadou livrate pot fi diferite de cele prezentate în materialele publicitare.

11.3 Organizatorul, precum și persoanele autorizate de acesta, nu poartă răspundere pentru neluarea la cunoștință de către Participant a rezultatelor selecției Sondajului, moderarea Sondajelor și Rapoartelor, precum și pentru neprimirea datelor necesare recepționării setului Cadou din culpa furnizorilor de comunicații, sau din alte cauze care nu depind de Organizator, precum și pentru neîndeplinirea (neîndeplinirea în timp util) a obligațiillor de către Participanți, așa cum sunt prevăzute de prezentul Regulament.

11.4. Organizatorul nu este responsabil pentru nicio consecință provenită din erorea Participantului, inclusiv (printre altele) pentru prejudiciile ulteriore.

11.5. Organizatorul nu poartă răspundere pentru informațiile eronat indicate sau puse la dispoziție de către Participant. În situația în care Organizatorul nu poate contacta Participantul la datele de contact indicate de acesta sau Participantul în mod deliberat nu răspunde încercărilor Organizatorului nu mai puțin de 5 zile până la încetarea termenului indicat la articolul 3.1.3. din prezentul Regulament, Participantul va piere dreptul de a primi setul Cadou.

Organizatorul, din momentul predării setului Cadou companiei de curierat, consider îndeplinită obligația sa de predare a setului Cadou către Participant. Din momentul predării setului Cadou către compania de curierat, Organizatorul nu poartă răspunderea pentru riscul pieririi sau deteriorării setului Cadou.

11.6. Organizatorul nu va retrimite coletul și nu va livra seturile Cadou în situațiile în care Participantul nu a indicat sau a indicat greșit adresa de livrare în Sondaj.

11.7. Livrarea seturilor Cadou se realizează numai pe teritoriul României, în Orașele Campaniei.

11.8. Participanții sunt responsabili de orice cost efectuat cu privire la participarea în Campanie (inclusiv, dar fără limitare la, costurile legate de accesul la Internet), cu excepția acelor costuri care sunt specificate în mod expres de prezentul Regulament, precum cheltuielile efectuate de către Organizator.

11.9. Termenii, utilizați în acest Regulament, se aplică exclusiv Campaniei, organizate potrivit acestui Regulament.

11.10. Participantul poartă răspunderea civilă, administrativă și penală pentru încălcarea drepturilor de autor și a altor drepturi de proprietate intelectuală în conformitate cu legislația în vigoare Olandei și Uniunii Europene. Organizatorul nu este răspunzător pentru încălcarea de către Participant, precum și de orice vizitator al Site-ului, a drepturilor de autor și / sau a altor drepturi de proprietate intellectuală ale unor terți.

11.11. Prin completarea Sondajului pe Site-ul Campaniei, Participantul confirmă acordul său cu privire la publicarea informației despre participarea sa în Campanie.

11.12. Toate neînțelegerile și aspectele nereglementate de prezentul Regulament, vor fi analizate în raport cu legislația în vigoare a Olandei.